Εταιρεία

ModoleShop Physical store

MODOLE SHOPPING CENTER E.E.
Επί οδού κρεβατά Βέροια, 3ο Χιλιόμετρο Βέροια - Πατρίδα
ΤΗΛ: 6947758838
email: info@modoleshop.com
ΔΟΥ. Βεροίας
ΑΦΜ: 801824547
Αριθμός ΓΕΜΗ: 164033826000
Βέροια, 59100
Ελλάδα